Kære Mette Frederiksen og Astrid Krag, I og jeres kollegaer på Borgen har bolden, og skal komme med - populært sagt - et paradigmeskifte i hvordan vi behandler vores medborgere med særlige behov - ung som gammel.
Kom igang - vi kan ikke vente længere.

  • Der er behov for at lovgiv minimumsstandarder på Serviceloven, så der IKKE kan fortolkes frit.
  • Der er behov for at handicapområdet kommer VÆK fra kommunerne, de har hverken kompetencerne eller størrelsen til at styre området. Ligesom sundhedsområdet skal det varetages på statsligt eller regions niveau.
  • Der er behov for at reglerne for børn med særlige behov, også FORTSÆTTER når de fylder 18 år, istedet for som nu at man praktisk talt starter forfra.

Støt borgerforslaget og hjælp med at lægge pres på Folketinget

Handicapområdet skal væk fra kommunerne

Kommunerne har haft ansvaret for handicapområdet i hele 13 år, men besidder ikke den nødvendige specialiserede viden. For eksempel viser opgørelser over fejl på voksen- og børnehandicapområdet for 2019, at cirka halvdelen af de påklagede afgørelser blev omgjort på landsplan.
Uanset, hvor området flyttes hen, vil det være afgørende, at den myndighed, der skal træffe afgørelserne, ikke samtidig skal finansiere den. Risikoen for økonomisk motiverede afgørelser skal fjernes, så mennesker med handicap og psykisk sårbarhed får den hjælp, de har behov for og ikke den hjælp, myndigheden mener, den har råd til.

Screenasdshot_2