Kære Mette Frederiksen og Astrid Krag, I og jeres kollegaer på Borgen har bolden, og skal komme med - populært sagt - et paradigmeskifte i hvordan vi behandler vores medborgere med særlige behov - ung som gammel.
Kom igang - vi kan ikke vente længere.

  • Der er behov for at lovgiv minimumsstandarder på Serviceloven, så der IKKE kan fortolkes frit.
  • Der er behov for at handicapområdet kommer VÆK fra kommunerne, de har hverken kompetencerne eller størrelsen til at styre området. Ligesom sundhedsområdet skal det varetages på statsligt eller regions niveau.
  • Der er behov for at reglerne for børn med særlige behov, også FORTSÆTTER når de fylder 18 år, istedet for som nu at man praktisk talt starter forfra.
Screenasdshot_2