Kære Mette Frederiksen og Astrid Krag, I og jeres kollegaer på Borgen har bolden, og skal komme med - populært sagt - et paradigmeskifte i hvordan vi behandler vores medborgere med særlige behov - ung som gammel.
Kom igang - vi kan ikke vente længere.

  • Der er behov for at lovgiv minimumsstandarder på Serviceloven, så der IKKE kan fortolkes frit.
  • Der er behov for at handicapområdet kommer VÆK fra kommunerne, de har hverken kompetencerne eller størrelsen til at styre området. Ligesom sundhedsområdet skal det varetages på statsligt eller regions niveau.
  • Der er behov for at reglerne for børn med særlige behov, også FORTSÆTTER når de fylder 18 år, istedet for som nu at man praktisk talt starter forfra.

Støt borgerforslaget og hjælp med at lægge pres på Folketinget

Socialerstatning
- Forslag om administrativ erstatning på socialområdet

I dag er det muligt som borger at blive kompenseret, når man får medhold i klagesager indenfor både sundhedsområdet og i anledning af strafferetlig forfølgning. Men når borgere får medhold i, at en myndighed har begået fejl i deres sag inden for socialområdet, er der ingen mulighed for kompensation for de tab, fejlene har medført.

Screenasdshot_2